Eko-wiedza Najnowsze zdrowie

Glutation – dlaczego powinniśmy go stosować?

Glutation to fenomen ostatnich miesięcy. Czym jest popularny od niedawna suplement diety i w jaki sposób działa na organizm człowieka?

Glutation to organiczny związek chemiczny posiadający silne właściwości przeciwutleniające. Zbudowany jest z trzech aminokwasów: cysteiny, glicyny oraz glutaminy.

struktura_glutanionu

Produkowany jest przez wszystkie żywe organizmy – od jednokomórkowców aż po organizm człowieka. Jest to najważniejszy nieenzymatyczny czynnik antyoksydacyjny jaki znajduje się w organizmie. Ma on ogromny udział w procesach życiowych, szczególnie w ochronie komórek przed niszczycielską aktywnością wolnych rodników tlenowych. Dzieje się to ponieważ występuje on w komórkach w bardzo wysokim stężeniu. Znajdziemy go w każdej komórce organizmu, szczególnie w nerkach, wątrobie i soczewce oka.

Jest on zaangażowany w liczne funkcje komórkowe, np. transport aminokwasów, detoksykację, recykling witamin E i C oraz produkcję koenzymów. Ponadto ułatwia syntezę białka, zwiększa uwodnienie komórek oraz sprzyja tworzeniu dodatniego bilansu azotowego, zwiększa uwodnienie komórek i zasoby glikogenu mięśniowego. Dzięki jego korzystnemu działaniu zwiększa się aktywność hormonu wzrostu, obniża stężenie kortyzolu w surowicy krwi, wspomaga odporność, przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej oraz łagodzi objawy zmęczenia.

Wykorzystywany jest w kulturystyce i fitnessie, leczeniu zatruć metalami ciężkimi, leczeniu niepłodności, terapii chorób neurodegeneracyjnych (m.in. choroba Parkinsona czy choroba Alzheimera), leczeniu nadwagi i terapii autyzmu.

wlasciwosci

Glutation posiada silne właściwości przeciwutlaniające, przejawiające się w odtwarzaniu grup tiolowych -SH w białkach, gdzie uległy one utlenieniu do grup sulfonowych -SO3H lub wiązań disiarczkowych -S-S-. Odwracalna reakcja odrywania lub przyłączania elektronów powoduje, że glutation działa w ustroju jako układ oksydo-redukcyjny chroniący grupy -SH białek przed utlenieniem. Jest on koenzymem niektórych enzymów oksydo-redukcyjnych oraz bierze też udział w procesie oddychania. Glutation zredukowany służy do redukcji nadtlenków dzięki wolnej grupie tiolowej. Ochrania komórki przed uszkodzeniem ze strony toksyn, wyłapując reaktywne czynniki elektrofilowe.

funkcje

Glutation usuwa z ustroju związki azotowe oraz chloropochodne toksyny. Często stosowany lek przeciwbólowy – paracetamol jest metabolizowany do hepatotoksycznego (z łac. hepar – wątroba, hepatotoksyna – substancja toksyczna dla wątroby, substancja uszkadzająca wątrobę) N-acetylo-para-aminobenzochinonu. Toksyna ta jest przyłączana w wątrobie do glutationu. Przyjmując długotrwale paracetamol przy równoczesnej małej podaży metioniny w pokarmie powoduje zużycie glutationu zawartego w ustroju, co jest przyczyną martwicy wątroby. Wraz z paracetamolem konieczne jest podawanie metioniny, która jest wykorzystywana do syntezy glutationu.

Jako antyoksydant przyczynia się do neutralizacji wolnych rodników w wątrobie i detoksykacji pestycydów (nawet do 60%). Zredukowany glutation jest wytwarzany w każdej komórce organizmu przez witaminę C. W obecności witaminy C i N-acetylocysteiny organizm sam potrafi wytworzyć glutation, dlatego aminokwas endogenny – cysteina powinna być też dostarczana z pożywieniem.

Zredukowany glutation jest antyoksydantem zaangażowanym w liczne funkcje komórkowe, między innymi detoksykację, transport aminokwasów, produkcję koenzymów oraz recykling witamin E i C. Glutation blokując swobodne i radykalne uszkodzenia wielkiego rodzaju tkanek, pełni rolę najskuteczniejszego środka oczyszczającego nukleofile. Wykorzystywany jest na poziomie komórkowym – na pierwszym miejscu w obronie organizmu. Ma on kluczową rolę w rozmnażaniu oraz funkcjonowaniu limfocytów w celu zwalczania organizmów takich jak pasożyty, wirusy oraz bakterie. Badania naukowe potwierdziły, że przy nieodpowiednim poziomie glutationu komórki poddają się procesowi nazywanemu zaprogramowaną śmiercią komórkową.

Niestety im jesteśmy starsi tym poziom glutationu ulega stopniowemu obniżeniu. Koncentruje się głównie w wątrobie odgrywając rolę głównego czynnika detoksykującego. To główny, występujący naturalnie detoksykant w komórkach. Inne detoksykanty, takie jak witaminy E  i C w swoim działaniu są zależne od glutationu, lecz witaminy te są po ich utlenieniu przywracane przez glutation do dobrej, użytecznej formy (zredukowanej). Glutation w płynach międzykomórkowych absorbowany w maleńkiej ilości z pożywienia detoksykuje płyny, jednocześnie zapobiegając penetracji toksyn do komórek. Jako silny antyutleniacz zawierający siarkę jest głównym składnikiem w neutralizacji H2O2 w tłuszczach i w samym cyklu glutationowym. Organizm nie jest w stanie absorbować glutationu jako takiego. Musi on być produkowany przez samą komórkę. Sposobem na podniesienie poziomu glutationu jest dostarczenie organizmowi składników potrzebnych do jego syntezy. Witamina C wspomaga utrzymanie wysokiego poziomu glutationu. Witamina C, E oraz β-karoten są także silnymi antyoksydantami i chronią neurony przed toksycznym działaniem wielu czynników. Jako antyoksydant stabilizuje błony lizosomów i hamuje uwalnianie katabolicznych enzymów lizosomalnych. Glutation jest transporterem aminokwasów w cyklu gamma glutamylowym, dzięki czemu ułatwia syntezę białka oraz sprzyja tworzeniu dodatniego bilansu azotowego. Ponadto zwiększa poziom hormonu wzrostu, obniża poziom kortyzolu, wspomaga odporność, przyspiesza redukcję tkanki tłuszczowej, łagodni objawy zmęczenia oraz obniża poziom kwasu mlekowego. Glutation zwiększa uwodnienie komórek oraz zasoby glikogenu mięśniowego. Uczestniczy w przemianie nadtlenku wodoru w wodę w reakcji katalizowanej przez enzym peroksydazę glutationową (zawierający selen jako kofaktor), co zwiększa żywotność erytrocytów. Ponadto bierze udział w przedostawaniu się aminokwasów do błon komórkowych. Jest to najważniejszy nieenzymatyczny czynnik antyoksydacyjny jakim dysponuje organizm. Występuje w każdej komórce organizmu. W sytuacji zagrożenia chorobami zwyrodnieniowymi występuje konieczność dostarczania glutationu z dietą.

pozywienie

Najwięcej glutationu zredukowanego znajdziemy w szparagach (28,3mg na 100g), ziemniakach (13mg/100g) oraz marchwi (7,9mg/100g). Sporą dawkę glutationu znajdziemy również w mięsie: 23,3mg/100g w gotowanej szynce, 17,5mg/100g w wołowinie i 13,1mg/100g w smażonym kurczaku. Ponadto występuje on również w awokado, brokułach, brukselce, cebuli, czosnku i kapuście.

autyzm

Po raz pierwszy o związku glutationu z autyzmem usłyszano ponad 20 lat temu we Francji. Naukowcy z Paryża próbowali zidentyfikować różne scenariusze występowania autyzmu i najpewniej jako pierwsi odkryli, że aktywność glutationu była obniżona u tej grupy pacjentów.

Na początku XXI wieku badania były kontynuowane przez dwie grupy – biochemików i psychiatrów dziecięcych. Zaobserwowali oni znaczący spadek poziomu glutationu u dzieci chorych na autyzm, porównując je ze zdrowymi dziećmi.  Naukowcy zasugerowali, że u pierwszej grupy może występować okres oksydacyjny powodujący uszkodzenia neurologiczne. Amerykańscy badacze poszukiwali przyczyny autyzmu, pomimo coraz większych dowodów, że odkrycie jej jest niemożliwe. W 2003 roku Eigsti i Shapiro z Columbia University przeanalizowali wszelkie wyniki badań genetycznych, mikroanatomicznych oraz biochemicznych i stwierdzili, że autyzm jest heterogennym schorzeniem mającym najróżniejszą etiologię (przyczynę).

Badacze próbowali interweniować zmieniając dietę polegającą na wyeliminowaniu potencjalnie szkodliwych czynników, m.in glutenu i kazeiny, osiągając przy tym kilka obiecujących wyników. Niektórzy skupiają uwagę na toksynach, podczas gdy inni szukają winy w alergenach.

W ostatnim czasie zespół badawczy kierowany przez Jill James z University of Arkansas połączył najróżniejsze elementy tej układanki. Poprzednie badania udowodniły występowanie wyższego poziomu stresu oksydacyjnego u autystycznych dzieci oraz sugerowały rolę toksyczności rtęci, dlatego też istniała możliwość, że glutation odgrywał większą rolę niż poprzednio sądzono. Pojawiła się hipoteza, że wiele autystycznych dzieci było niezdolnych do samodzielnej obrony przed neurotoksycznym działaniem metali ciężkich. Amerykańscy naukowcy udowodnili, że spory spadek poziomu glutationu występuje nawet w 4/5 przypadków autyzmu. Zauważono, że niektóre geny normalnie związane z metabolizmem glutationu nie funkcjonowały prawidłowo u autystycznych dzieci. Spróbowano wtedy zapobiec tym niedoborom za pomocą suplementacji w diecie odnosząc wymierne sukcesy.

nieplodnosc

Przeprowadzone przez naukowców badania epidemiologiczne skupione na męskiej niepłodności doniosły o nasileniu występowania niepłodności idiopatycznej, w której nie można jednoznacznie wskazać przyczyny niepowodzeń w rozrodzie. W związku z tym ogrom uwagi został poświęcony reakcjom oksydo-redukcyjnym, które mogą mieć duży udział w niepłodności. Reaktywne formy tlenu takie jak anionorodnik podtlenowy, rodnik hydroksylowy, tlen singletowy czy nadtlenek wodoru są wytwarzane przez każdą żywą komórkę. Cecha ta dotyczy również męskich komórek rozrodczych. Do stresu oksydacyjnego dochodzi poprzez nadmierne wytwarzanie reaktywnych form tlenu lub wyczerpania możliwości kompensacyjnych układu antyoksydacyjnego w nasieniu. Jest to jedna z przyczyn niepłodności. Stres oksydacyjny wpływa również na pojawienie się innych chorób takich jak między innymi Alzheimer, Parkinson i choroby nowotworowe. Glutation pełni ważną funkcję w neutralizacji reaktywnych form tlenu.

starosc

Większość osób w podeszłym wieku choruje na zmiany miażdżycowe, udary, nowotwory, choroby serca, cukrzycę, reumatyzm, chorobę Parkinsona, Alzheimera czy zaćmę. Podłożem tych wszystkich chorób jest stres oksydacyjny.

Obciążenie tlenowe i stres tlenowy to zaburzenie równowagi pomiędzy przeciwutleniaczami a utleniaczami. Nadmierna ilość utleniaczy może odnajdywać swoją przyczynę we wzroście szybkości wytwarzania reaktywnych form tlenu – przy dużym wysiłku fizycznym, stresie psychicznym, zatruciu, napromieniowaniu czy stanach zapalnych, jak i we upośledzeniu działania enzymów o działaniu antyoksydacyjnym.  Efektem jest powstanie oksydacyjnego uszkodzenia wszystkich składników komórki, w szczególności białek, lipidów i DNA. Drobne uszkodzenia mogą być naprawiane przez organizm, natomiast większy stres oksydacyjny prowadzi do martwicy.

Jak bronić się przed oksydacją ustroju? Należy nie dopuścić do powstania wolnych rodników tlenowych oraz ich reakcji ze związkami biologicznie czynnymi. Odpowiadają za to enzymy antyoksydacyjne i białka wiążące jony pierwiastków przejściowych. Kolejne działanie to wychwycenie reaktywnych form tlenu, które już powstały w organizmie. W środowisku wodnym to witamina C, glutation oraz kwas moczowy, natomiast w środowisku lipofilnym witamina E, nierodnikowe reakcje utlenienia i karotenoidy. Istotnym celem jest również odtwarzanie prawidłowej struktury uszkodzonych cząsteczek, m.in. przez enzymy naprawiające uszkodzone DNA.

 Jean Carper stwierdziła, że glutation jest naczelnym antyoksydantem usuwającym wolne rodniki, a podnoszenie jego stężenia w organizmie jest niezbędne do utrzymanie zdrowia i młodości. Spadek glutationu jest zauważalny we wszystkich tkankach, w nerkach, wątrobie, płucach, sercu, mózgu i trzustce. Prowadzone przez ekspertów geriatrii badania wykazują, że podniesiony poziom glutationu u osób starszych daje im fizyczną, psychiczną i społeczną przewagę nad osobami u których wykryto niskie stężenie glutationu. Włoscy naukowcy badali osoby w wieku 100 lat i powyżej i wykazali, że ich długowieczność związana była z wyższym poziomem glutationu we krwi niż wśród średniej populacji 50 latków. Niższy poziom glutationu w organizmie sprawia, że stajemy się bardziej podatni na toksyczne działanie leków i zanieczyszczeń. Obniża się również sprawność układu odpornościowego, częściowo tłumacząca częstsze występowanie nowotworów i infekcji.

Wolne rodniki utleniają kwasy tłuszczczowe (lipidy) błon komórkowych skóry, białka strukturalne, zwłaszcza kolagen oraz białka enzymatyczne. Skutkiem jest osłabienie włókien kolagenu, który ma funkcję uszczelniającą i wzmacnia skórę. Zaburzenia w wytwarzaniu kolagenu powodują wolniejsze gojenie się ran, przyśpieszony zanik tkanki skórnej, rozstępy skórne, cellulitis i tworzenie się zmarszczek.

Duża ilość wolnych rodników powoduje zmniejszenie produkcji energii w mitochondriach, co ma wpływ na nasze obniżone poczucie witalności. Co można zrobić aby być zdrowym oraz zachować młodzieńczy wygląd i witalność?

Zadbajmy o obecność w naszym pożywieniu witaminy C (usuwa bezpośrednio wolne rodniki), witaminy E (chroni błony lipidowe), minerałów: manganu (spowalnia starzenie się mitochondriów), selenu (składnik enzymu regenerującego glutation, zwłaszcza w układzie nerwowym), enzymów roślinnych oraz dostarczajmy glutation w formie fosfolipidowej, który jest głównym antyoksydantem i detoksykantem wewnątrzkomórkowym, a jednocześnie wzmacnia i odbudowuje błonę komórkową. Nie ma wątpliwości, że mamy wpływ na swój stan zdrowia, wygląd i jakość życia. Świadomość tej sprawczości wzmacnia naszą wiarę, że życie może być piękne w każdym wieku.

kulturystykeea

Glutation jest absolutnie niezbędny przy syntezie białek. Białka są syntezowane wewnątrz komórek z „cegiełek” – aminokwasów. Okazuje się, że glutation stanowi istotny element mechanizmu odpowiedzialnego za transport aminokwasów do wnętrza komórek. Glutation odpowiada także za tworzenie mostków dwusiarczkowych w białkach. Są to szczególne połączenia pomiędzy aminokwasami, tworzone przez atomy siarki, służące kształtowaniu odpowiedniej struktury i funkcji białek. Dzięki nim białka budujące mięśnie mogą generować odpowiednie impulsy siłowe.

Ponadto, glutation chroni białka przed uszkodzeniem przez wolne rodniki tlenowe. Wolne rodniki powstają na przykład podczas wysiłku w efekcie wzmożenia procesów energetycznych w komórkach mięśniowych.

Glutation posiada także unikalną właściwość naprawy białek uszkodzonych  wolnymi rodnikami. Uszkodzone białka są zazwyczaj trawione przez enzymy kataboliczne, czyli rozkładane na drobniejsze fragmenty i wolne aminokwasy, co utrudnia rozwój siły i masy mięśniowej. Glutation zapobiega tym procesom.

Glutation działa synergistycznie z hormonami anabolicznymi, stymulującymi produkcję białek. Niedawno zaobserwowano istnienie ścisłego związku – pomiędzy aktywnością glutationu a aktywnością hormonów steroidowych, szczególnie zaś testosteronu. Testosteron to męski hormon płciowy o silnych właściwościach anabolicznych, który przyczynia się do rozwoju siły i masy muskułów. Glutation jest   niezbędny przy produkcji testosteronu w jądrach. Ponadto, glutation zwiększa anaboliczny wpływ testosteronu na tkanki poprzez zmniejszanie aktywności  kortyzolu. Kortyzol to przeciwnik (antagonista) testosteronu, który nasila rozkład białek w tkance mięśniowej oraz zmniejsza produkcję testosteronu w jądrach. Glutation dzięki unikalnym właściwościom uławia wiązanie kortyzolu z białkami krwi, co zmniejsza aktywność kortyzolu i jego wpływ na tkanki. Dzięki temu glutation wspomaga działanie, jak też samą syntezę testosteronu.

Jeżeli podajemy testosteron lub jego pochodne – jako leki anaboliczne, zadbać musimy jednocześnie o odpowiedni poziom glutationu w organizmie. Wynika to z faktu, że glutation pozwala na uzyskanie silniejszego, anabolicznego efektu działania określonej dawki testosteronu lub innego steroidu anabolicznego. Ponadto, glutation ochroni wątrobę przed uszkodzeniem wynikającym z niepożądanych skutków działania steroidów anabolicznych.

Glutation, podany doustnie, jest szybko i w znacznym stopniu rozkładany w przewodzie pokarmowym – i tylko w niewielkiej ilości przedostaje się do wnętrza organizmu.

gffwo

W Organeo znajdziecie kapsułki z 250mg glutationu zredukowanego zamknięte w celulozowej otoczce. Dwa miesiące kuracji (60 kapsułek) to koszt 165 zł.

glutationn

Sprawdź w sklepie Organeo »

źródło: http://www.glutation.info.pl/

Pozdrawiam,

zolty

Wiktoria Świątek

Kilka słów o autorze

Studiuję grafikę komputerową na Akademii Sztuk w Warszawie. Kocham piękno, barwy i nasycenie. Moim kosmetycznym „konikiem” jest makijaż. Czerpię niesamowitą radość z wykonywania make -upu sobie jak i innym. Uwielbiam obserwować metamorfozy i podkreślać w kobiecej urodzie to, co najpiękniejsze. Uważam, że każda kobieta ma w sobie ogromne pokłady klasy i blasku, które można wydobyć, wyeksponować i pokazać całemu światu. Dbając o siebie przy pomocy naturalnych produktów, dbam o środowisko i zarazem zapewniam sobie zdrowie i dobry wygląd.

Pozostałem wpisy:

 1. Tomasz Jankowski

  Probowałem już wiel suplementów jednak kazdy jest slabo przyswajalny do 15 % po 3 miesiacach co łatwo stwierdzic popzrez badania krwi. Kiedyśtrafiłem na technologie Lifewave o to był strzał w 10 po 3 tygodniach pond 300%. Zaczalem sie dopytywac co i jak i okazuje sie ze orgaznim sam musi sobie wytwozryc Glutation pod Nasze indywidualne DNA, nie mozna go dostarczyc do orgaznimu w dużych dawkach.

 2. Można go dostarczyć, ale jedynie poprzez wlewy. To jedyny sposób Tomaszu. Z formą doustną jest ten problem, że zostanie on rozłożony na glutaminę i inne aminokwasy proste z jakich się składa. Kolejna sprawa, że z taka kuracją zawsze warto przyjąć także wit. c oraz K2+D3.

 3. Żeby glutation w ogóle spełnił funkcje wskazane wyżej musi zostać wytworzony w naszej komórce! Żadna inna forma nie jest skuteczna.
  Należy dostarczyć do organizmu prekursora glutationu- cysteiny w formie cystyny, która najtrudniej pozyskać z pożywienia, ze wszystkich trzech budulców.
  Immunocal jest przebadanym klinicznie nutraucetykiem o potwierdzonej skuteczności w postaci podniesienia poziomu glutationu.
  http://www.gshpolska.pl

 4. Marcin Wilgaf

  Poziom glutationu można zbadać w większości laboratoriów.Dzięki regularnym wlewom z glutationu i wit C po 2 miesiacach mój poziom tego antyoksydantu został podwyższony a co za tym idzie wyniki krwi znacznie lepsze.Wg. mnie poziom glutationu powinien być jednym z podstawowych badań zlecanych przez lekarzy pierwszego kontaktu(tak,jak to jest w USA)

 5. Glutation bardzo dobrze działa w chorobach nowotworowych. Moja mama chora na raka jajnika bierze go dożylnie w Onkointegrze w Krakowie z szeregiem innych substancji zalecanych i twierdzi że ma bardzo dużo energii do walki z chorobą.
  On naprawdę czyni cuda!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>